BİLANÇO NASIL DÜZENLENİR?

      

      Bir işletme 01/02/2011 tarihinde aşağıdaki değerlerle işe başlıyor.(TL)

      Nakit para...........15000                         Banka Kredisi borcu(kısa vadeli)..........2000
      Banka mevduat.... 4000                         Banka Kredisi borcu(uzun vadeli).........4000
      Ticari Mal..............3000                         Satıcılara borç( uzun vadeli)...............3000
      Demirbaşlar..........1000                          Sermaye...................?

                                                        

AKTİF Can Ticaret İşletmesi 01/02/2011 Tarihli Bilançosu PASİF


I.DÖNENVARLIKLAR..........................................22.000
Kasa Hesabı......................15000
Bankalar Hesabı...................4000
Ticari Mallar Hesabı..............3000

II. DURAN VARLIKLAR.........................................1.000
Demirbaşlar......................1000III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK...........2000
Banka Kredileri....................2000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK...........7000
Banka Kredileri......................4000
Satıcılar................................3000

V. ÖZ KAYNAKLAR................................14000
Sermaye Hesabı...................14000

AKTİF TOPLAM 23.000 PASİF TOPLAM 23.000

 

             Hatırlatma: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar(borçlar), işletmenin bir yıl içinde ödeyeceği borçlarıdır.

                             Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar(borçlar), işletmenin bir yıldan daha uzun sürede ödeyeceği borçlardır.

                             Öz Kaynaklar, işletmenin kendi öz kaynaklarıdır. Örneğimizde ortakların işletmeye koymuş olduğu varlıklar.

 

<temel-mali-tablolar>