FATURA DÜZENLEME ÖRNEĞİ-1

              Okuyucu Ticaret İşletmesi, 26 Eylül 2012 tarihinde , müşterisi Sevilay Ticaret firmasına aşağıdaki malları satmıştır. Müşteri firma borcunu kredi kartı ile ödemiştir. Fiyatlara % 18 KDV Hariçtir.Faturayı düzenleyiniz.     (Firmanın asıl faaliyet konusu bilgisayar malzemesi alım satımıdır.)

             Malın Cinsi                    Miktarı                    Birim Fiyatı                    Tutarı

             Ram                               1 adet                      100 TL                           100 TL 
             Klavye                            10 adet                      20 TL                            200 TL

            

            
            Örneğimizde fatura şekil çizilerek anlatılmıştır. Uygulamada fatura anlaşmalı matbaalardan temin edilerek yazıcıya takılarak bilgisayar ortamında düzenlenebileceği gibi anlaşmalı matbaalardan temin edilip elde de düzenlenebilir. Kırtasiyeden temin edilip notere tasdik ettirilmek suretiyle alınan faturalar da elde düzenlenebilir. Faturanın Vergi Usul Kanununda belirtilen şekil şartlarını taşıması gerekir.

      
            Faturayı en az 2 nüsha düzenleriz , en fazla konusunda kanunlarımızda bir sınırlama getirilmemiştir.  2 nüsha düzenlenen faturanın aslı müşteride kalacağından, örneğimiz de fatura Okuyucu ticaret tarafından düzenlenip aslı yani ilk nüsha müşteri Sevilay Ticarete verilir. İkinci nüsha işletmede kalır. İşletmede kalan faturalar ay sonunda muhasebeciye verilir.

ÖRNEKTEKİ FATURANIN DÜZENLENMİŞ HALİ

 Okuyucu Ticaret İşletmesi
 Şehreküstü Mahallesi Selakırı Sk.
  No:3 Tosya /Kastamonu
 Vergi Dairesi: Tosya
 Vergi Numarası: 4561234567
FATURA  
 
SERİ A
SIRA NO 45
TARİH  26/09/2012

Sayın: Sevilay Ticaret İşletmesi
  Bozkır Mahallesi Suna İşhanı No:5 Tosya/Kastamonu

 

MALIN CİNSİ MİKTARI FİYATI        TUTAR
 Ram 1 adet 100 TL 100 TL
 Klavye 10 adet 20 TL 200 TL
       
 Yalnız: Üçyüzellidört
Türk Lirası
TOPLAM 300 TL
İSKONTO %0 0
ARA TOPLAM 300
KDV % 18  54
G.TOPLAM 354

 

            KDV Tutarının Bulunması: 300*0,18=54 TL KDV tutarıdır.

FATURANIN NASIL DÜZENLENDİĞİ KONUSUNDA AÇIKLAMALAR

  1.  Faturada görüldüğü üzre satıcı bilgileri faturanın üst kısmına yazılır. Anlaşmalı matbaalardan temin yoluyla fatura edinilmiş ise bu kısım zaten matbaa tarafından basılmış olarak firmaya gelecektir.

  2. Faturanın tarihi, varsa saati sağ kısımda ilgili bölüme yazılır. Anlaşmalı matbaalardan temin yoluyla fatura edinilmiş ise faturanın sıra numarası ve seri kısmı zaten matbaa tarafından basılmış olarak firmaya gelecektir.

  3. Müşteri bilgileri, Sayın ile başlayan bölüme girilir. Müşteri şirket veya işletme statüsünde ise firmanın ticaret ünvanı, adresi, vergi numarası ile vergi dairesi bilgileri bu kısma yazılır. Müşteri bir gerçek kişi ise (örneğin: Metin OKUYUCU) , müşterinin ad ve soyadı ile tc kimlik numarası yazılır, vergi dairesi ve no kısmı boş bırakılarak NİHAİ TÜKETİCİ yazılır.

  4. Malın cinsi, miktarı, fiyatı, tutarı bölümleri doldurularak toplanır. KDV de eklenerek genel toplama ulaşılır.

  5. Genel Toplam yazı ile yazılır. Fatura bilgisayar ortamında düzenlenmiş ise bilgisayar hesaplamalrı kendisi yapar.

  6. Fatura en az iki nüsha satıcı tarafından düzenlenip, aslı müşteriye verilir ikinci nüsha işletmede kalır.

  7. Fatura düzenlendikten sonra kredi kartı slibi ile birlikte müşteriye aslı teslim edilir

 

Fatura Düzenleme

Anasayfa