101 ALINAN ÇEKLER HESABI

 

Niteliği: İşletmenin gerçek ve tüzel kişilerden almış olduğu ve henüz tahsil etmediği çeklerin kaydedildiği hesaptır.

 

işleyişi: Çekler alındığında yazılı (itibari) değeri ile bu hesabın borcuna kaydedilir. Çek tahsil edildiğinde veya işletmeden çıktığında (ciro edilmesi, tahsil için bankaya verilmesi gibi) ise bu hesabın alacağına kaydedilir.

 

Örnek: 1) işletme, 15.06.2010 tarihinde 600 TL +% 18 KDV ile   mal satmış, karşılığında çek almıştır.

 

       15.06.2010  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

101 Alınan Çekler Hesabı

 

 

708

 

 

 

600 Yurtiçi Satışlar

 

600

 

 çek karşılığı satış

391 Hesaplanan KDV*

 

 

108


 *600X0,18=108 TL Hesaplanan Katma Değer Vergisi

 

Örnek: 2) 27.06.2010 tarihinde çek bedeli bankaya götürülerek tahsil edilmiştir.

 

       27.06.2010  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

100 Kasa Hesabı

 

 

708

 

 

 

101 Alınan Çekler Hesabı

 

708

 

çek tahsilatı 

 

 

 

 

 

 

Örnek:3 ) İşletme 30.02.2010 tarihinde 1000 TL +%18 KDV ile Yarısı peşin yarısı çek  karşılığı mal satmıştır.

 

        30.02.2010  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

101 Alınan Çekler Hesabı

 

 

590

 

  

    100 Kasa Hesabı

   
590
 

 

 

600 Yurtiçi Satışlar

 

100

 

 çek karşılığı satış

391 Hesaplanan KDV*

 

 

180

 

 

 

Örnek: 4) 25.03.2010 tarihinde çek bankaya ibraz edilmiş ve karşılığı tahsil edilmiştir.

 

        25,03.2010  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

100 Kasa Hesabı

 

 

590

 

 

 

101 Alınan Çekler Hesabı

 

590

 

çek tahsilatı 

 

 

 

 

 

Örnek: 30.03.2010 tarihinde 601 nolu fatura ile 400,00 TL+%18 KDV tutarında Muhtelif Gıda Maddesi satılmış, karşılığında 30.04.2010 tarihli çek alınmıştır.

       30.03.2010  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

101 Alınan Çekler Hesabı

 

 

472

 

 

 

600 Yurtiçi Satışlar

 

400

 

 çek karşılığı mal satış

391 Hesaplanan KDV*

 

 

72

 

Tekdüzen Hesap Planı