127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

Niteliği: İşletmenin ticari faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen tahsili gecikmiş alacaklar (henüz şüpheli alacak niteliğini kazanmayanlar) ve diğer çeşitli senetsiz ticari alacaklar bu hesapta izlenir. Günümüzde kredi kartı ile yapılan satışlarda, satış tutarının satış yapıldığı anda mükellefimizin hesabına geçmediği, belli bir süre sonra geçtiği durumlarda bu hesap kullanılır. Satış yapıldığı anda mükellefin banka hesabına geçmesi durumunda ise 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı kullanılır.

İşleyişi : Yukarıda belirtilen alacaklar bu hesaba borç; tahsil veya mahsup işlemi yapıldığında ilgili hesaplara karşılık, bu hesaba alacak kaydedilir

 

               Örnek: 01.01.2011 tarihinde kredi kartı ile 500 TL lik satış yapılmıştır. % 18 KDV Hariçtir. Banka ile yapılan anlaşma sonucunda kredi kartı slibi bedeli ay sonunda işletme hesabına geçecektir.

  01.01.2011  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

127 Diğer Ticari Alacaklar
           127.01 Kredi Kartı Slipleri

 

590

 

   

600 Yurt İçi Satışlar

  500
   
391 Hesaplanan KDV
  90

 

kredi kartı ile satış

 

 

 

 

 

Borç   127 Diğer Ticari Alacaklar    Alacak   

590

    

           

 

      

               Örnek: 2) 30.01.2011 tarihinde gelen banka hesap özetinde, 590 TL lik slibin banka tarafından işletmemiz banka mevduatı hesabına yatırıldığı anlaşılmıştır.

   30.01.2011  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

102 Bankalar

 

590

 

   

127 Diğer Ticari Alacaklar
          127.01 Kredi Kartı Slipleri

  590

slip tahsilatı

 

 

 

 

 


Borç   127 Diğer Ticari Alacaklar    Alacak   

590

590    

           

 


Tekdüzen Hesap Planı