131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI

             Niteliği: İşletmenin ortaklarından  esas  faaliyeti dışındaki işlemlerdenkaynaklanan alacaklarının izlendiği hesaptır.

            İşleyişi:  İşletmenin  ortağı,  işletmeden  borç  aldığında  bu  hesabın  borcuna  kayıt yapılır. Ortak borcunu ödediğinde ise bu hesabın alacağına kayıt yapılır.

             Örnek: 01.01.2011  İşletmenin  ortaklarından  birisinin  evine  ait elektrik  faturası  olan  150  TL. işletmenin kasasından ödenmiştir.

  01.01.2011  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı

 

150

 

   

100 Kasa

  150

ortaklardan alacaklar

 

 

 

 


Borç        131 Ortaklardan Alacaklar        Alacak   

150

    

           

 

 

               Örnek: 10.01.2011 tarihinde ortak, işletmeye olan borcunu nakit olarak ödemiştir.

  10.01.2011  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

100 Kasa

 

150

 

   

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı

  150

ortaktan tahsilat

 

 

 

 


Borç        131 Ortaklardan Alacaklar        Alacak   

150

150    

           

 

 

                   Örnek: İşletme ortağı Veli KAPLAN a 500 TL borç para verilmiştir.

  10.01.2011  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

131 Ortaklardan Alacaklar

 

500

 

   

100 Kasa Hesabı

  500

ortağa borç verilmesi

 

 

 

 


         

Borç        131 Ortaklardan Alacaklar        Alacak   

500

 

           

 

 

Örnek: 10.01.2011 tarihinde ortak, işletmeye olan borcunu nakit olarak ödemiştir.

  10.01.2011  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

100 Kasa

 

150

 

   

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı

  150

ortaktan tahsilat

 

 

 

 

 

Borç        131 Ortaklardan Alacaklar        Alacak   

500

150 

           

 

 

Tekdüzen Hesap Planı