153 TİCARİ MALLAR

Niteliği: Herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacı ile işletmeye alınan ticari mallar (emtia) ve benzeri kalemler bu hesapta yer alır.

İşleyişi :

Satın alınan ticari mallar (emtia) maliyet bedeli ile bu hesaba borç, satılması veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesinde ise maliyet bedeli ile alacak kaydedilir.

Ticari mal ile ilgili yapılan her türlü alış gideri (nakliye, depolama vs.) bu hesabın borcuna kaydedilir.

TMSde Sürekli Envanter Uygulaması (Beş Hesaplı Uygulama)

Stok

152 Mamuller veya 153 Ticari Mallar

Satışların Maliyeti

620 Satılan Mamuller Maliyeti veya

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti

Brüt Satış Hasılatı

600 Yurtiçi Satışlar

601 Yurtdışı Satışlar

Satış Hasılatında Düzeltme

610 Satıştan İadeler

611 Satış İskontoları

Alışlar 153 Ticari Mallar hesabına borç,

Alıştan İadeler ve Alış İskontoları 153 Ticari Mallar hesabına alacak olarak kaydedilir.

Örnek: İşletme satıcı B firmasından tanesi 10 TLden 10.000 adet radyoyu vadeli satın alıyor. Daha sonraki bir tarihte bu radyolardan 2000 tanesini iade ediyor. Kalan 8000 tane radyo için ise erken ödeme nedeniyle 5000 TLlik indirim sağlanıyor.  (KDV ihmal edilmiştir.)

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

153 Ticari Mallar

100.000

 

 

 

320 Satıcılar

 

100.000

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

320 Satıcılar

20.000

 

 

 

153 Ticari Mallar

 

20.000

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

320 Satıcılar

80.000

 

 

 

100 Kasa

 

75.000

 

 

153 Ticari Mallar

 

5.000