OCAK AYI MUHTASAR BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ

MÜKELLEFİYET BİLGİLERİ
İşletme Unvanı  Yerlim Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Vergi Kimlik No 11122334455
Faaliyet Konusu Toptan veya Perakende Gıda Malzemeleri Alım Satımı
İşçi Bilgileri Asgari ücretle çalışan 29 işçi vardır.
Kira Bilgileri Gayrimenkul sahibinin vergi mükellefiyeti yoktur. Gerçek kişidir.

 

MUHTASAR BEYANNAMENİN BDP YARDIMIYLA DÜZENLENMESİ UYGULAMASI

 

 

                                          OCAK AYI ÜCRET BORDROSU:
                                        muhtasar
                                 
                  İşçi Stopajı: İşçinin ücretinden kesilen gelir vergisi ve damga vergisinin vergi dairesi için ilgili bankaya ödenmesidir. Herhangi bir ayda işçinin ücretinden kesilen gelir ve damga vergileri, ertesi ayın 23.günü akşamına kadar e-beyanname yoluyla bildirilir. ve en geç 26.günü akşamına kadar ödenir.

                  Örneğimizdeki ücret bordrosunda yer alan Toplam Brüt Ücret 10991,70 TL, Ocak ayı içinde işyerinde çalışan tüm işçilerin brüt ücretleri toplamıdır. Brüt Gelir vergisi(1401,40 TL) ise işçilerin ücretinden kesilen gelir vergileri toplamıdır.  Damga Vergisi( 72,58 TL) ise işçilerin ücretinden kesilen toplam damga vergisi tutarıdır.    
           
                 İşçiye net ücret değil de brüt ücret verilse ve git şu kadar vergiyi vergi dairesine sen öde dense, işçinin parayı alıp vergiyi vergi dairesine ödeme ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle devlet,  şirkete bu sorumluluğu yüklemiştir. Şirket, işçilerin ücretinden gelir vergisi ve damga vergisini hesaplar bu tutarı brüt tutardan düşerek net ücreti işçiye verir. İşçinin ücretinden kesilen gelir ve damga vergileri ise muhtasar beyanname ile vergi dairesine ertesi ayın 23.günü akşamına kadar beyan edilir ve 26.günü akşamına kadar ödenir.         

                  Kira Stopajı:      Şirketimiz, vergi mükellefiyeti olmayan bir gerçek kişiden işyerini kiraladığı için Brüt kira tutarı olan 1750 TL üzerinden % 20 gelir vergisi stopajı kesmiş kalan tutar olan 1400 TL yi Ocak ayı kira bedeli olarak Yakup Şentürk e ödemiştir. Gelir Vergisi , gelir üzerinden alınan vergidir. Kiraya veren bir gerçek kişi olduğu için ve vergi mükellefiyeti olmadığı için vergiyi tahsil edip ödeme işini devlet şirketlere yüklemiştir. Şirketimiz, işyeri sahibinden Ocak ayı kira bedeli üzerinden kesmiş olduğu gelir vergisi stopajını ertesi ayın 23.günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan etmek ve en geç 26.günü akşamına kadar ödemek zorundadır. Muhtasar beyanname 3 aylık veriliyor ise 3.ayı takip eden ayın 23.günü akşamına kadar beyan edilir ve 26.günü akşamına kadar ödenir.

 

E-BEYANNAME YOLUYLA DÜZENLENMİŞ OCAK AYI MUHTASAR BEYANNAMESİ

muhtasar
muhtasar

OCAK AYI MUHTASAR BEYANNAMEYE İLİŞKİN TAHAKKUK FİŞİ

MUHTASAR TAHAKKUK FİŞİ

                                Tahakkuk fişi incelendiğinde Matrah Kısmanda yer alan 12,741,70 TL , Brüt kira tutarı olan 1750 TL ve Brüt Ücret Toplamı olan 10991,70 TL nin toplamıdır.
                                Tahakkuk eden 1751,40 TL, kira stopajı olan 350 TL ve işçi stopajı olan 1401,40 TL toplamıdır.

                                Mahsup edilen 1080,27 TL, Ocak Ayı Asgari geçim indirimi tutarıdır. Bu tutar Ücret bordrosunda 136 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabı altında açılan Asgari Geçim İndirimi hesabından veya ücret bordrosundan görülebilir. 

 

      Muhtasar Beyanname Düzenleme