SATIŞ FATURALARININ MAHSUP FİŞİNE ONLUK İŞLENMESİ ÖRNEĞİ

   İşletmenin satış faturaları, onluk olarak mahsup fişine işlenir. Örneğimizde 1 ila 10 Kasım arasındaki satış faturaları, 10 Kasım tarihli bir mahsup fişi açılarak kaydedilir. Klasik muhasebe öğretiminde her bir fatura , bir mahsup fişine kaydedilmektedir. Fakat uygulamada 1 mahsup fişi açılarak, 10 ar günlük arayla kesilmiş olan faturalar bu mahsup fişine kaydedilir. 11 ila 20 Kasım arasındaki satış faturaları, 20 Kasım tarihli bir mahsup fişi açılarak kaydedilir. 21 ila 30 Kasım tarihi arasındaki faturalar, 30 Kasım tarihli mahsup fişi açılarak bir fişe tüm faturalar kaydedilir.Ayın son günü 31 ise, 31. güne ait fatular ayın 31 inde mahsup fişi açılarak kayıtlanır.

  • 1.ONLUK FATURALAR
  • 2.ONLUK FATURALAR
  • 3.ONLUK FATURALAR