ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI

       Şirketin Tanımı: İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin, ticari bir amacı gerçekleştirmek amacıyla

oluşturdukları tüzel yapıya şirket denir.

Şirketin Unsurları:

  1. Ulaşılmak istenen amaç olmalıdır.

  2. Emek ve para sermaye olarak konmalıdır.

  3. En az 2 kişi tarafından kurulmalıdır.

sirketler-muhasebesi

 

 

 
 

 

  

                                                                                                   www.muhasebeuygulama.com | Her Hakkı Saklıdır |Copyright 2011-2016               |   İletişim